Mike Krzyzewski

Michael William Krzyzewski

Michael William Krzyzewski, w skrócie Mike Krzyzewski, lub Coach K. to słynny trener koszykarzy – Amerykanin z polskim rodowodem, wnuk polskich imigrantów, którzy osiedlili się w USA na przełomie XIX i XX wieku. Jego rodzicami byli: William Krzyzewski Kross (1910-1969) i Emily Mildred z d. Pituch (1912-1996), oboje wywodzący się z polskich rodzin.

Mike Krzyzewski urodził się w Chicago 13. 02. 1947r. gdzie dorastał w środowisku amerykańskiej Polonii. Uczęszczał do katolickich szkół, które ukończył na poziomie maturalnym. Decyzją swoich rodziców w 1966 roku, został umieszczony w Akademii Wojskowej w West Point, gdzie kształcił się przez trzy lata. Po ukończeniu Akademii, przez pięć lat odbywał służbę w Armii USA. Po służbie, zrezygnował z dalszej już zawodowej kariery w Armii , opuszczając jej szeregi w stopniu kapitana. Decyzja o umieszczeniu Mike’a w szkole wojskowej, podyktowana była niskim budżetem jego rodziców. Jego ojciec pracował w jakiejś instytucji jako windziarz, matka zmuszona była wspomagać kiepskie dochody ojca dorabiając jako sprzątaczka. Mimo niskich dochodów jego rodzice postanowili wychować swoje dzieci na światłych i prawych ludzi. Szkoła wojskowa wydawała się im najtańszą drogą do osiągnięcia tego celu.

Mike Krzyzewski już od najmłodszych lat interesował się sportem w tym i koszykówką. Jednak dopiero w Akademii Wojskowej, bardziej profesjonalnie zajął się tą dyscypliną sportu. Koszykówka stała się dla niego, jego życiową pasją. Trwająca do obecnej chwili jego przygoda z koszykówką zaowocowała licznymi sukcesami, jakie tam odniósł i odnosi jako trener. Kiedyś występował na boisku również jako zawodnik. Jest osobą powszechnie znaną w USA, gdzie w mediach dorobił się swojego nicka – Coach (trener) K. Mike Krzyzewski dysponuje obecnie znacznym majątkiem i potrafi z innymi dzielić się nim – uczestniczy w różnego rodzaju filantropijnych przedsięwzięciach. Na terenie USA nie zapomina o swoim polskim rodowodzie. Nawiązuje kontakty z zawodnikami polskiego pochodzenia, którzy grają w amerykańskich drużynach koszykówki. Jest bywalcem uroczystości polonijnych. W udzielanych wywiadach, podkreśla pozytywny wkład jaki wniosła w jego wychowanie, polska atmosfera, która panowała w domu jego rodziców. Szczególnie wdzięczny jest swojej matce, za naukę bycia konsekwentnym i zdeterminowanym w życiu, a także za umiejętność znoszenia porażek, kiedy przychodzi przegrać i traktowania tych porażek tylko jako kosztownej nauki służącej do doskonalenia swoich umiejętności. Imieniem jego matki zostało nazwane, powstałe w Durham (Północna Karolina), centrum edukacyjne dla młodzieży pochodzącej ze środowisk o niskim statusie społecznym. Centrum to, którego założycielem i fundatorem jest Mike Krzyzewski ma charakter placówki non profit i jest zasilane z jego dochodów. Mike Krzyzewski nie zna języka polskiego, jednakże jeszcze jego rodzice, posługiwali się nim. W udzielanych wywiadach na temat polskiego rodowodu swoich przodków, Mike Krzyzewski wskazuje okolice Krakowa, jako miejsce ich wywodzenia się. Sam prawdopodobnie nigdy nie był w Polsce. Również nie ma oficjalnych potwierdzeń, aby obecnie utrzymywał jakiekolwiek kontakty z rodzinami swoich przodków w Polsce.

Mike Krzyzewski od 1969 roku jest żonaty z Carol (1946) z d. Marsh. Z ich małżeństwa urodziły się trzy córki:
- Deborah (1971), zamężna z Peter Savarino (1971), z którym ma dwóch synów : Joey (1999) i Michael (2001), oraz dwie córki: Carlyn (2003) i Emelia (2003);
- Melinda Diane (1977), zamężna z Stephen Jr. Frasher (1977), z którym ma trzech synów: Quin (2006), Remington (2009) i Caden Brodie (2013);
– Jamie Carol (1981), zamężna z Christopher Spatola (1979), z którym ma syna: John David (2009) i córkę: Mackenzie Carol (2012).

Córki: Deborah i Jamie Carol, wspomagają swoim zaangażowaniem działalność Mike’a na polu sportowym i filantropijnym. Jamie Carol jest współautorką jego książek, które wydał na rynku w USA. Jego zięć – Christopher Spatola to były koszykarz.

Jego jedyny brat William Jr. (1942-2013), z zawodu strażak, był żonaty z Patrycią A. z d. Wozney z którą miał dwie córki:
– Cherisse (1968), zamężna z Pa’al Joshi (1971), z którym ma córkę: Alexa (?);
– Lynette (1971), zamężna z John Kentgen (1971), z którym ma dwóch synów: Matthew (2000) oraz Danny (2002).

Jego córka – Lynette to była koszykarka.

Jak widać z powyższego, zarówno Michael William, jak też jego starszy brat – William Jr, nie doczekali się synów. A więc na nich to wygaśnie, męska linia ich Krzyzewskich. Mike Krzyzewski po narodzinach, kolejnej, trzeciej córki, tłumaczył swoje żonie Carol – niezbyt zadowolonej z tego faktu, że przecież już od dawna mają aż 15 synów, których on wychowuje na boisku. Osoby interesujące się polskim rodowodem Mike’a Krzyzewskiego, zapewne wiedzą że ostatnio jest poddawana w wątpliwość przynależność jego przodków do polskiego rodu Krzyżewskich. Obecnie sugeruje się że byli nimi nie Krzyżewscy a Krzyżowscy z okolic Żywca na Śląsku. Według mojej oceny, nie przedstawiono dotychczas żadnych przekonywujących dowodów, które by poświadczały, że tak było w istocie. Dziadek Mike’a – Jan Krzyzewski, posługiwał się na terenie USA, zweryfikowanymi dokumentami i oficjalnie nosił nazwisko Krzyzewski. Podpisywał się pod dokumentami jako John Krzyzewski, nawet wtedy gdy w ich treści urzędnik niesłusznie pisał jego nazwisko jako Krzyzowski. Prawdopodobnie na gruncie amerykańskim, nie dostrzegano znaczącej różnicy między obu nazwiskami, jednak częściej tam pisano Krzyzowski zamiast Krzyzewski, bo słowo to chyba bardziej korespondowało z nawykami jakie tam wynoszono z posługiwania się urzędowym językiem angielskim. Było ono bardziej przyjazne dla człowieka który prawie wyłącznie posługiwał się angielskim. Prawdę mówiąc to nie znalazłem przypadków, żeby w pismach urzędowych przerabiano tam kogoś tak nachalnie w odwrotnym kierunku tzn. z Krzyzowskiego na Krzyzewskiego. Dziadek Mike’a musiał mieć przekonywujące dowody na to, aby w dokumentach stanowych zostać Krzyzewskim, musiał mieć też dużo samozaparcia by to nazwisko utrzymać do końca swoich dni, gdyż za swojego życia był ciągle “nękany” przez urzędników nazwiskiem – Krzyzowski. Był osobą na tyle biegłą w piśmie, że wiedział jak wygląda poprawnie napisane jego nazwisko, czego dowodził swoim czytelnym podpisem. Od strony formalnej umiał to nazwisko uchronić przed przypadkowymi przeróbkami w pisowni, które by rzutowały na jego zmianę w dokumentach tożsamości. Jego siostra Karolina chyba była niezbyt biegła w piśmie i nie dostrzegła, że w dokumentach jakie przedstawiła w urzędzie stanowym jakiś “kreatywny” urzędnik zrobił z niej kiedyś Krzyzowską, z której nazwiskiem została tam zapisana. Poza tym wiedziała, że wychodząc za mąż przestaje mieć to praktyczne znaczenie czy jest ona de domo Krzyzewska, czy też Krzyzowska bo po ślubie, swoje obecne nazwisko i tak zastąpi nazwiskiem męża. Jej najbliższa rodzina podawała, że była ona de domo Krzyzewska.

Osoby bardziej zainteresowane genealogią Mike’a Krzyzewskiego odsyłam do opracowania Krzyżewscy Coacha K. gdzie zamieszczono więcej szczegółowych danych dotyczących jego genealogii.

Poniżej w formie załącznika, przedstawiam opracowane przeze mnie hipotetyczne genealogiczne drzewo rodu Krzyżewskich, którego potomnym jest Mike Krzyzewski.

Opracował; Janusz T. Krzyżewski Gdańsk, październik 2014r.

Krzyżewscy Coacha K.

Tablica Adalberta Krzyzewskiego i Marii

Wojskowa rejestracyjna karta Johna Krzyzewskiego