Franciszek Krzyżewski

FRANCISZEK – ANTENAT RODZIN KRZYŻEWSKICH

Przedsłowie

Przedstawiane opracowanie dotyczy, między innymi rodziny Krzyżewskich, z której wywodzi się Juliusz Walerian – poeta zaliczany do pokolenia „Kolumbów” i jego córka Anna Ewa, znana wszystkim aktorka i partnerka Zbyszka Cybulskiego z filmu Andrzeja Wajdy „Popiół i diament”. Ich protoplastą (w przypadku Ewy piąte pokolenie) był niezwykle barwny przodek o imieniu Franciszek, którego awanturnicze życie może stanowić kanwę ciekawej powieści przygodowej. Opracowanie to powstało w wyniku przeprowadzonej analizy materiału informacyjnego, wyselekcjonowanego spośród upublicznionych w internecie, archiwalnych dokumentów metrykalnych, napisanych w latach 1767 – 1846. Przy selekcjonowaniu materiału metrykalnego, kierowano się założonym przez autora tego opracowania, stopniem powiązania danej metryki z osobą samego Franciszka czy też z osobami, które mogły być z nim spokrewnione lub skoligacone. Metryki o których wiemy, że z całą pewnością dotyczą osoby Franciszka, często wykazują między sobą taki brak spójności informacyjnej, że mogą sprawiać wrażenie, jakby dotyczyły całkiem różnych osób. Sprawę takiego stanu rzeczy, opisano w przedmiotowym opracowaniu. Zastosowana tutaj metoda selekcjonowania metryk, okazywała się jedyną, która by umożliwiała zgromadzenie większej ilości metryk, dotyczących osoby Franciszka oraz dokonanie na ich podstawie, logicznie spójnego opracowania, przedstawiającego chociażby w zarysie, historię jego życia – mogącą być jednak realnie prawdziwą. Z treści tej historii wynika, że Franciszek był imigrantem, który przybył wraz z żoną i czwórką dzieci, w ok. 1815 roku na teren ówczesnego Królestwa Polskiego. Ślady jego istnienia przed rokiem 1815 można odnaleźć w metrykach powstałych na terenie Hesji – w obecnych Niemczech, w miastach: Nackenheim, Gau-Algesheim i Mainz. Zaś w treści, małżeńskich metryk jego dzieci, napisanych już na terenie Królestwa Polskiego, można odnaleźć dalekie echa jego pobytu we Włoszech i we Francji. Franciszek był potomnym emigrantów polskich, którzy kiedyś zamieszkiwali tereny Polski. Po upływie okresu co najmniej dwóch pokoleń, od emigracji swoich polskich przodków, Franciszek wraz ze swoją najbliższą rodziną, noszący już jednak inne nazwisko, niż jego przodkowie, przybył na teren Królestwa Polskiego z przeświadczeniem, że przybywa do ziemi, która kiedyś była przez tych przodków zamieszkiwana i została przez nich opuszczona.

JTK – Gdańsk – maj – 2016 r.

Załącznik:

- Plik PDF z szczegółowymi informacjami (8MB)