Góra Krzyżewska

Góra Krzyżewska

Góra Krzyżewska
jest to najwyższe wzniesienie na północnym Mazowszu, ukształtowane przez cofający się lodowiec (172 m.n.p.m). Leży jak gdyby w centrum, wokół którego niegdyś nasi przodkowie lokowali swoje siedziby. Jest to jedyny punkt widokowy, z którego można obserwować okolicę w promieniu 40 kilometrów. Na szczycie wzniesienia w r-rmr. powstała kapliczka myśliwska, zburzona w 1944r. przez Niemców. Odbudowany w czasach komunistycznych kościół jest czynnym miejscem kultu religijnego, do którego uczęszczają nie tylko mieszkańcy pobliskich miejscowości, lecz także niedzielni turyści. Jak wspomniałem, Góra Krzyżewska znajduje się na Ziemi różańskiej, wydzielonej z dawnej Kasztelanii Ciechanowskiej. Ziemia ta obejmowała obszar 992 km kwadratowe. Od końca XIV wieku W jej skład wchodziły powiaty różański i makowski. Po roku 1793, w wyniku reformy administracyjnej w I Rzeczpospolitej, do Ziemi różańskiej zgłosił akces powiat przasnyski. Jednakże, w wyniku utraty niepodległości, okupant przesunął (na papierze) całą Ziemię różańską do powiatu pułtuskiego.

Obecnie „Krzyżewszczyzny” wraz z Górą Krzyżewską trafiły do gminy Płoniawy Bramura w powiecie makowskim. Okazuje się więc, że nie tylko ludzie wędrują w wyniku różnych zmian politycznych i egzystencjonalnych. Także radosna twórczość w dziedzinie mnożenia ciągłych podziałów administracyjnych – to siła sprawcza przenosząca z miejsca na miejsce nawet góry.

mapa

Dojazd do Góry Krzyżewskiej
Z centralnej Polski wyjeżdżając z Pułtuska w kierunku na Augustów – skręcamy na Szczytno, dojeżdżamy do Makowa Maz.
Z Makowa Mazowieckiego kierujemy się drogą 626 na Ostrów Mazowiecką, ale tuż za zalewem skręcamy ostro w lewo na Ostrołękę. Po przejechaniu 5 km, w miejscowości Maski znowu w lewo na Krasnosielc, wjeżdżamy w tzw „tysiąclatkę”. Mijamy wieś Popielarka, po prawej stronie zobaczymy znak „Witamy w Gminie Płoniavvy- Bramom”. Od tego znaku 1.i km będzie skrzyżowanie : w lewo na Krzyżewo Nadrzeczne, w prawo zaś biała tablica „GÓRY KRZYŻEWSKIE 2″. Skręcamy w prawo w drogę gruntową, po 200 m mijamy po lewej kapliczkę, po 45o m — kremowy dom, po 9oo m skręcamy w prawo w leśną drogę.(strzalka pokazująca kierunek) Po następnych 400 m znów ostry skręt w lewo, (z lewej las, z prawej — pole). Jedziemy prosto lekko pod górkę 60o m i już jesteśmy na Górze Krzyżewskiej.
Z Ostrołęki trasą 544 udajemy się do Krasnosielca i skręcamy w lewo w kierunku na Maków Mazowiecki. Mijamy tablicę z napisem: Zawody Dworskie, aż po lewej stronie zobaczymy tablicę informacyjną: „Krzyżewo Borowe 2 km”. Nie skręcamy i jedziemy dalej prosto jeszcze 2,2 kin. Wtedy ujrzymy nową białą tablicę: „GÓRY KRZYŻEWSKIE 2″ — w tym miejscu skręcamy vv lewo w drogę gruntową i jedziemy tak, jak opisano wyżej aż do szczytu Góry Krzyżewskiej.