Zjazd 2012

Relacja ze zjazdu:

Uwaga, zacni i dostojni potomkowie rodu Krzyżewskich, spadkobiercy pradawnych rycerzy, posiadający swe włości we wszystkich prowincjach kraju, a także pozostała brać szlachecka przebywająca poza granicami naszej ojczyzny.

Wzywamy Was na pierwszy ogólnopolski zjazd wszystkich, noszących sławetne nazwisko KRZYŻEWSCY

W pierwszą niedzielę czerwca 2012 roku, w samo południe stawimy się na Górze Krzyżewskiej, w gminie Płoniawy, aby zamanifestować przynależność do średniowiecznego rodu szlachetnie urodzonych, wywodzących swe koligacje z grodów noszących miano Krzyżewo. Nieważne, jak duże były nasze gniazda, jakim herbem pieczętowaliśmy się przez minione lata, czy to był Prus, Roch czy Grzymała, nie liczy się ani majątek ani przekonania. Najważniejszy jest humor i dobra zabawa. Naszym celem jest nawiązanie przyjaznych relacji oraz wymiana doświadczeń i wiedzy. Każdy z nas posiada cenne informacje na temat swojej rodziny. Każdy z nas jest zatem strażnikiem tradycji w postaci „rodowych klejnotów”, o istnieniu których zapomnieć nie wolno. Wolno natomiast,a nawet trzeba podzielić się tym skarbem z innymi członkami społeczności rodzinnej po to, aby wypełnić tymi wartościami „Szacowny Dom Krzyżewskich”, a tym samym aby choć cząstka mądrości minionych pokoleń trafiła do narodowej skarbnicy.

W tym celu zamierzamy: – Nasze uroczyste spotkanie rozpocząć od mszy św. poświęconej naszym nieżyjącym przodkom i blogosławieństwa udzielonego wszystkim obecnym przez ks. proboszcza z parafii Otwock Wielki — Janusza Krzyżewskiego; – Odsłonić i poświęcić tablicę upamiętniającą I Zjazd Rodu Krzyżewskich; – Wzbogacić wiedzę uczestników o udokumentowane historycznie tradycje rodzinne, które przybliży nam nasz sympatyk i znawca dziejów szlachty z pólnocnego Mazowsza, genealog Adam Pszczólkowski; – Cieszyć się z muzycznego repertuaru orkiestry dętej z Bogatego, którą zaprosiła na nasze spotkanie wnuczka Krzyżewskich — Grażyna Wróblewska, wójt Gminy Przasnysz; – Bawić się przy ognisku i piwie ciechanowskim, a także dzielić pieczonym prosiakiem, co umożliwi nam Piotr Jurek-Krzyżewski z Warszawy; – Filmować nasze spotkanie, wykonywać sesje fotograficzne oraz gromadzić dokumentację faktograficzną w celu przygotowania opracowania do druku o dokonaniach naszego rodu w przeszłości a także o ich bieżącym życiu w kraju i za granicą. Czynić to będzie Grzegorz Krzyżewski z Julianowa, Jerzy Leopold Krzyżewski z Hrubieszowa i Piotr i Monika Krzyżewscy z Wierzbicy.

Stroną organizacyjną zjazdu zajmować się będzie specjalista od eventów z Góry Kalwarii-Wojciech Krzyżewski; informacje genealogiczne będzie gromadziła Hanna Krzyżewska z Piaseczna. O opiekę medyczną, w miarę potrzeby poprosimy dr Aldonę Krzyżewską z Warszawy albo doktora Rafała Krzyżewskiego spod Puszczy Kampinoskiej; stomatologiczną-dr Anitę Krzyżewską z Warszawy, a naszymi zwierzaczkami, o ile się pojawią, zajmie się lekarz weterynarii – Alicja Krzyżewska z Przasnysza.

A teraz. przedstawiamy inicjatorów i głównych organizatorów zjazdu rodziny Krzyżewskich:

Waldemar Antoni Krzyżewski

Waldemar Antoni Krzyżewski

Waldemar Antoni Krzyżewski – mieszkający w Przasnyszu – (ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr nauk weterynaryjnych. Duże doświadczenie praktyczne w zawodzie. Były radny i Naczelnik Miasta Przasnysza, aktywny działacz społeczny. Wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Pasjonat historii i twórca jedynego w kraju, prywatnego muzeum weterynarii. Autor opracowania pt „Listy z Syberii” wydanego w 1.997 roku. Właściciel przedsiębiorstwa zaopatrującego rolników w nawozy, paszę i sprzęt. Ojciec dwóch córek Aldony i Alicji.

Jan Romuald Krzyżewski

Jan Romuald Krzyżewski

Jan Romuald Krzyżewski – mieszkający w Julianowie, magister historii (ukończył Uniwersytet Warszawski), pułkownik Wojska Polskiego, wieloletni dziennikarz i współtwórca Radiowego Magazynu Wojskowego, emitowanego w I programie Polskiego Radia. Publicysta związany z wojskiem i obronnością. Autor monografii pt. »Garnizon miasta stolecznego Warszawy i jego komendanci”, wydanej w 2011 roku . Różnorodne zainteresowania. Członek wielu rad nadzorczych spólek skarbu państwa ( studia podyplomowe na kierunku: „Zarządzanie przedsiębiorstwem w ramach integracji europejskiej”). Ojciec dwóch synów- Marcina i Grzegorza.